Prieskum Truck & business
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE .
Aká je prevažujúca činnosť vašej spoločnosti? *
- medzinárodná preprava
- vnútroštátna preprava
- stavebný segment
- agrosektor
- iné
Prepravy realizujeme zväčša: *
- valníkmi (plachtovými návesmi)
- izotermickými vozidlami
- kontajnerovými vozidlami
- cisternami
- autobusmi
- na špeciálnych podvozkoch
- iný druh
Pracovná pozícia osoby vypĺňajúcej prieskum *
- Fleet manažér spoločnosti
- Top manažér na prvej až tretej najvyššej úrovni riadenia
- Majiteľ/spoločník s riadiacou či výkonnou funkciou
- Štatutárny zástupca
- Iné