Archív

Základné informácie

Posted in 2012

„S inšpiráciou do ďalšieho podnikania“

Zakladáme tradíciu stretnutí na výmenu informácií o pálčivých otázkach cestnej dopravy. Výber miesta podujatia nie vôbec náhodný. Koná sa súčasne s výstavou Autoshow – Autosalón 2012 a v regióne, ktorý je tradične veľmi silno spätý s cestnou dopravou. Konferencia má priniesť pre vás, autodopravcov nové výzvy i inšpiráciu do ďalšieho podnikania.

Účasť je bezplatná 

Bezplatne je zabezpečený vstup na Truck & business Day, AUTOSHOW – AUTOSALÓN Nitra 2012, parkovanie priamo v areáli, občerstvenie počas celého dňa i vstup na večernú recepciu.

ALDFA2012

Zvoľte aj Vy FIREMNÉ AUTO ROKA 2012 a hneď ho aj otestujte!

Hlasovať má právo každý účastník Truck & business Day!

Všetci registrovaní dostanú vopred nominácie v jednotlivých kategóriách i hlasovací kľúč.

ZÁRUKA ODBORNOSTI

Truck & business Day 2012 sa koná pod odbornou garanciou magazínu Truck & business.

truckandbusiness300x300

ZÁRUKA STAVOVSKEJ PRÍSLUŠNOSTI

Na podujatí sa stretnú riadiaci a výkonní pracovníci cestných dopravných spoločností. Ideálna možnosť stretnúť sa, diskutovať a vymieňať si skúsenosti z oblasti, ktorá patrí k vášmu core biznisu. Spolu s účasťou odborne zdatných prednášajúcich hľadať odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, ale nemali ste možnosť sa ich nikde spýtať

(Zmena programu vyhradená)