Archív

Program podujatia

Posted in 2012

8:30 – 9:30 príchod, registrácia, občerstvenie


9:30 – 12:30

ODBORNÁ KONFERENCIA

- Legislatívne zmeny v cestnej doprave, dopad na dopravcov

- Výučba odbornej spôsobilosti v praxi, poznatky a odporúčania

- Možnosti využívania moderných nástrojov na riadenie autoparku v ponuke telematických systémov

- Vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, majiteľ – vodič. Zodpovednosť a škoda, ako nastaviť systém. Možnosti riešenia

- Záujmové združenia v prostredí cestnej dopravy. Čo páli dopravcov

- Výučba vodičov, stav, nástrahy, odporúčania

...a ďalšie atraktívne témy


12:30 – 15:00 obed 

 

12:30 – 18:00

POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM

- Testovacie jazdy na najnovších modeloch áut (cca 70 modelov)

- Testovacie jazdy na elektromobiloch na špeciálnom okruhu

- Prehliadka AUTOSHOW – AUTOSALÓN Nitra 2012

- Voľba ALD FLEET AWARDS – Firemného auta roka 2012

- Seminár Prekonávanie pracovného stresu a predchádzanie civilizačným chorobám pod vedením Doc. Ing. Alexandra Ikrinského, PhD. (pre záujemcov)

 

Od 18:00

SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA

- Odovzdávanie cien ALD FLEET AWARDS – Firemné auto roka 2012

- Vystúpenie skupiny Desmod

(Zmena programu vyhradená)